Järjestyssäännöt

MIKKELIN OPISKELIJA-ASUNNOT OY:N JÄRJESTYSMÄÄRÄYKSET

SOVELTAMISALA

Kiinteistön alueella ja rakennuksissa on noudatettava lainsäädännön ja kunnan järjestyssääntöjen lisäksi, mitä näissä järjestysmääräyksissä tai Mikkelin opiskelija-asunnot Oy:n erikseen antamissa ohjeissa tai määräyksissä on ilmoitettu.

YLEISET JÄRJESTYSTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

Kukaan ei saa käyttäytymisellään tai muulla tavoin tarpeettomasti häiritä toisten asumisviihtyisyyttä. Talossa asuvien on muutoinkin noudatettava normaalin kotirauhan edellyttämiä käytöstapoja.

Talon asukkaiden on huolehdittava siitä, että myös heidän vieraansa noudattavat näitä järjestysmääräyksiä.

1§ YHTEISET TILAT

Porraskäytävien ulko-ovet pidetään lukittuina klo 21.00–06.00. Kun ulko-ovet ovat lukittuina, on niistä kuljettaessa huolehdittava siitä, että ne lukkiintuvat uudestaan.

Yhteisissä tiloissa on liikuttava meluttomasti ja turha oleskelu niissä on kielletty. Tavaroita saa säilyttää vain niitä varten varatuissa tiloissa. Alkoholin käyttö ja tupakointi on kielletty kiinteistön yhteisissä tiloissa. Yhteisten tilojen käytössä on noudatettava siisteyttä ja järjestystä.

Kilpien ja mainosten kiinnittäminen sekä antennien asentaminen on sallittu vain yhtiön luvalla.

2 § ULKOALUEET

Talousjätteet ja muut roskat on vietävä paketoituna jäteastioihin. Muiden kuin talousjätteiden poiskuljettamisesta on asukkaiden itse huolehdittava. Keräyspaperi tulee aina viedä pihalla tai katoksessa olevaan erikseen merkittyyn keräyspaperiastiaan.

Nurmikoiden ja istutusten vahingoittaminen on kielletty.

Roskien ja tupakantumppien heittäminen kiinteistön piha-alueelle on ehdottomasti kielletty.

3 § AJONEUVOJEN PYSÄKÖINTI KIINTEISTÖN ALUEELLA

Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu yhtiön luvalla vain niitä varten varatuilla paikoilla. Ajoneuvon pysäyttäminen tai pysäköinti kiinteistön pihalla, sen pysäköintialueella tai muulla vastaavalla yksityisellä alueella vastoin asetettuja liikennemerkkejä tai kiinteistön omistajan tai haltijan selvästi asettamaa, teknisen viraston ohjeiden mukaan valmistamaa kieltotaulua, on kielletty. Tämän järjestysmääräyksen 3 §:ssä määrätyillä alueilla pysäyttämistä tai pysäköintiä koskevan kiellon rikkomisesta määrätään seuraamus siten, kuin laissa pysäköintivirhemaksusta on säädetty.

4 § HUONEISTOT

Huoneistossa on vältettävä naapureiden häiritsemistä. Kello 23.00–07.00 välisenä aikana naapureilla on annettava yörauha.

Huoneistoja on hoidettava huolellisesti. Vesivuodoista, muista johtovaurioista ja rakenteesta johtuvista sisäpuolisista vioista on viipymättä ilmoitettava yhtiön edustajalle.

Melua aiheuttavat muutos- ja korjaustyöt on suoritettava arkipäivisin ja siten, ettei niistä aiheudu naapureille kohtuutonta häiriötä. Vesi- ja sähkölinjojen sulkemisiin tarvitaan aina yhtiön lupa.

Vuokrasuhteen aikana tulee asukkaan huolehtia huoneensa/huoneistonsa siisteydestä ja järjestyksestä. Huoneistossa tai kiinteistön yhteisissä tiloissa yhtiölle aiheutuvista vahingoista vaaditaan asukkaalta aina täysi korvaus. WC- ja muihin viemäreihin ei saa kaataa tai päästää jätteitä, jotka saattavat aiheuttaa niiden tukkeutumisen tai vaurioitumisen, eikä myöskään ongelmajätteitä.

Huoneistojen parvekkeilla ei saa valmistaa ruokaa. Parvekkeet on pidettävä siisteinä ja talvisin niistä on luotavat lumet. Roskien heittäminen parvekkeelta tai luhtikäytävältä piha-alueelle on ehdottomasti kielletty. Huoneistoja ei saa tuulettaa sisäporraskäytäviin.

Mikäli asukas joutuu avauttamaan asuntonsa oven huoltomiehellä, suoritetaan tästä välittömästi kulloinkin voimassa oleva yhtiön määräämä ovenavausmaksu. Maksun suorittaa aina avauksen pyytäjä ja maksuun sisältyvät avausmaksu ja matkakustannukset.

5 § TOMUTTAMINEN

Mattojen tomuttaminen ja vuodevaatteiden puisteleminen on sallittua vain tähän tarkoitukseen varatuilla parvekkeilla tai alueilla.

Tomutusajat ovat: arkisin klo 8.00–19.00, lauantaisin klo 8.00–17.00.

Huonekohtaisella parvekkeella on sallittua liinavaatteiden puistelu ja pukimien harjaaminen kaiteiden sisäpuolella.

6 § LEMMIKKIELÄIMET

Lemmikkieläinten pitäminen asunnoissamme on sallittua, pois lukien soluasunnot. Huoneistojen ulkopuolella lemmikkieläimet on pidettävä kytkettynä, eivätkä ne saa häiritä talon asukkaita.

Lemmikkieläinten ulkoiluttaminen on kielletty lasten leikkeihin varatuilla paikoilla ja niiden välittömässä läheisyydessä, eivätkä ne saa liata yhtiön rakennusta tai kiinteistön aluetta. Mikäli lemmikkieläimistä aiheutuu jatkuvaa, oleellista haittaa, on kiinteistön edustajalla oikeus velvoittaa asukas viemään lemmikkieläimensä muualle.

7 § HUONEISTON/HUONEEN LUOVUTUS JA TARKASTUS

Asukas ei tilapäisestikään saa luovuttaa huonettaan/huoneistoaan toiselle vuokrasuhteen aikana. Yhtiön edustajalla on oikeus suorittaa huoneistossa/huoneessa tarkastuksia ja korjauksia. Näistä pyritään kuitenkin ilmoittamaan ajoissa etukäteen, ellei tilanne muuta vaadi. Vuokrasuhteen päättyessä vuokralainen vastaa siitä, että asunto on siivottu ja kiinteistöön kuulumattomat tavarat komeroista tms. on tyhjennetty ja asunnon kalustus kunnossa. Asunto tarkastetaan vuokrasuhteen päättyessä yhtiön määräämällä tavalla ja vuokralainen on velvollinen pois muuttaessaan jättämään asuntonsa avaimen asuntoon/soluhuoneeseen.

8 § JÄRJESTYSMÄÄRÄYSTEN RIKKOMINEN

Järjestysmääräysten rikkominen saattaa aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden tai kirjallisen varoituksen ja vuokrasopimuksen purkamisen.

9 § ASUKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS

Kiinteistön rikkominen tai roskaaminen lisäävät hoitokustannuksia. Hoitokustannukset asukkaat joutuvat maksamaan yhteisvastuullisesti vuokrassaan. Tämän vuoksi asukkaiden tulee ilmoittaa järjestysmääräysten rikkomisesta viipymättä yhtiön edustajalle, jotta vahingon määrä voidaan periä suoraan aiheuttajalta. Näitä järjestysmääräyksiä noudattamalla voit omalta osaltasi taata opiskelu- ja asumisrauhan talossa sekä vaikuttaa asumisviihtyisyyteen.

VIIHTYISÄÄ ASUMISTA MOASILLA

Yhteyshenkilöt: yhtiön yhteystiedot ovat näkyvillä kunkin talon ilmoitustaululla.


HÄTÄNUMERO: 112
MYRKYTYSTIETOKESKUS: 0800 147 111

X