Tietosuojaperiaatteet

 1. Rekisterinpitäjä
  Mikkelin opiskelija-asunnot Oy (y-tunnus: 0165428-4)
  Savilahdenkatu 10 A, 50100 Mikkeli
  Puh. 015 150 065
 2. Rekisteriasioita hoitaa
  MOAS toimisto
  Savilahdenkatu 10 A, 50100 Mikkeli
  Puh. 015 150 065
  toimisto@moas.fi
 3. Rekisterin nimi
  MOASin asuntojen vuokraukseen perustuva
 4. Henkilötietojen käyttötarkoitus
  Henkilötietoja käsitellään tehtäessä asukasvalintoja, käsiteltäessä asumisenaikaisia tapahtumia kuten vuokravalvontaa, vikailmoituksia, suoritettaessa asukkaiden pyytämiä ovenavauksia, jaettaessa autopaikkoja tai käsiteltäessä lähtöilmoituksia.
 5. Rekisterin tietosisältö
  Rekistereihin on kirjattu seuraavat hallinnon hoidon kannalta välttämättömät henkilötiedot henkilön yksiselitteiseksi yksilöimiseksi sekä rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi.
  Hakijan asiakasnumero, hakemuksen saapumispäivämäärä, hakemuksen uusintapäivämäärä, nimi, henkilötunnus, puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite, oppilaitos/opintolinja, opiskelujen alkamis- ja päättymisajankohta, etäisyys kotipaikkakunnalta Mikkeliin, lemmikkieläin, sukupuoli, samat tiedot mukana muuttavasta puolisosta/kanssahakijasta, mahdollinen kanssahakijan työpaikka, hakijan mukana muuttavan lapsen/lasten nimet ja henkilötunnukset, nykyinen asumismuoto, irtisanomisaika nykyisestä asunnosta, lupa yhteystietojen luovuttamisesta solukaverille, haettava asunto, milloin on asunnon valmis ottamaan vastaan, asunnon tarpeen perustelut, solukaveritoive, allergia, ei opiskelijahakijan tulo- ja verotiedot, auton rekisterinumero, auton merkki/malli, tilitiedot vakuusmaksun palauttamista varten, muutto-osoite sekä paperinen avainkuittausrekisteri.
  Alaikäisen vuokralaisen osalta huoltajan yksilöintitiedot.
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Kerätyt henkilötiedot saamme hakijoilta ja asukkailta itseltään ja niitä voidaan lisäksi päivittää viranomaislähteistä tai muilta palveluntarjoajilta, millä varmistamme rekistereissä olevan tiedon ajantasaisuuden.
 7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen
  Tarvittaessa tietoja voidaan luovuttaa eri virastoille ja viranomaisille, joilla on lakiin perustuva oikeus käsitellä henkilötietoja.

Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa huolto-, vartiointi- ja lukkoliikkeelle sekä sähkö- ja tietoverkkotoimittajille asumiseen liittyvien palveluiden toimittamiseksi. Lisäksi henkilötietoihin on pääsy tilintarkastajalla omien tehtäviensä hoitamiseksi.
Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 1. Rekisterin suojaus
  Tietokonepäätteet on suojattu salasanalla. Tiedot sijaitsevat palveluntarjoajan palvelimella, joka on suojattu nykyaikaisin teknisin keinoin, jotta voimme turvata riittävän tietoturvatason toteutumisen. Paperiset asiakirjat säilytämme lukituissa tiloissa ja niihin pääsee ainoastaan avaimella tai koodilla.
  Ainoastaan rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä, on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.
 2. Tarkastus- ja korjausoikeus
  Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioiden hoitajalle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu.
  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.
  Tarkastuspyyntö ja virheellistä tietoa koskeva korjauspyyntö voidaan tehdä myös kirjallisena henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.
X