Asuntohakemuksen liitteet

Tarvittavat liitteet on toimitettava pyydettäessä ennen vuokrasopimuksen allekirjoitusta: Selvityspyyntö perustuu Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ohjeisiin (Arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintaopas 3.3.).

  • opiskelijatodistus tai todistus oppilaitokseen hyväksymisestä
  • huoltajan kirjallinen suostumus (PDF)
  • tiedot tämän hetken bruttokuukausituloista (palkka-, työttömyyskorvaus-, eläketodistus, armeijassa olevalta palvelustodistus)
  • verotuspäätös ja erittelyosa viimeksi vahvistetusta verotuksesta (18 vuotta täyttäneiltä)
  • selvitys mahdollisesta varallisuudesta ja lainoista
  • kaikki ne asiakirjat, joilla katsotte olevan vaikutusta asunnon tarpeeseen: lääkärintodistus, raskaustodistus, asunnon irtisanominen, avioeropäätös tai päätös harkinta-ajasta.
  • yrittäjältä viimeinen tuloslaskelma ja tase sekä yrittäjän tuloselvityslomake
  • passi ja oleskelulupa

Asukasvalinnan yhteydessä noudatetaan tulo- ja varallisuusvertailua, jolloin etusijalla ovat pienituloiset ja vähävaraiset hakijat. Varallisuutena otetaan huomioon hakijaruokakunnan yhteenlaskettu varallisuus. Varallisuuden määrää laskettaessa hakijan omaisuus
arvostetaan käyvän arvon mukaan. Käyvällä arvolla tarkoitetaan omaisuuden todennäköistä luovutushintaa (ei verotusarvoa). Omaisuuden käyvästä arvosta voidaan vähentää ruokakunnan yhteenlaskettujen velkojen määrä, joista tulee pyydettäessä toimittaa todistukset (esim. jäljennös lainan maksukuitista tai tiliotteesta, jossa näkyy lainan saldo).

LIITTEET OPISKELIJA

Opiskelijatodistus, josta selviää milloin opinnot ovat alkaneet sekä arvioitu valmistumisaika tai aloittavalta opiskelijalta kopio oppilaitoksen hyväksymisilmoituksesta

LIITTEET EI OPISKELIJA

Verotodistus viimeksi vahvistetusta verotuksesta
Selvitys tuloista (esim. tilinauha, työttömyyskorvaus jne.)

VAPAAEHTOISET LIITTEET JOILLA HAKIJA SELVENTÄÄ ASUNNON TARVETTA

Esimerkiksi muuttovelvoite nykyisestä asunnosta, lääkärintodistus, raskaustodistus, todistus harjoittelu-/työpaikasta tms.

X