Vakuusmaksu

Vuokralaisilta peritään vuokrasuhteen alkaessa ns. vakuusmaksu mahdollisia korjaus- ja siivouskuluja varten. Vakuusmaksu on soluasuntoon muuttavalta vuokralaiselta 300,00 € ja yksiöön tai perheasuntoon muuttavalta 400,00 €.

Vakuusmaksu palautetaan viimeistään kahden kuukauden sisällä vuokrasuhteen päättymisestä, mikäli asunto on kunnossa ja siivottu, eikä asukas ole vuokrasuhteensa aikana aiheuttanut ylimääräisiä kuluja MOASille. Lisäksi edellytetään, että vuokralainen on palauttanut hänelle annetut avaimet ajallaan eikä hänellä ole vuokraa tai muita maksuja suorittamatta. MOASilla on oikeus vuokralaista kuulematta vuokrasuhteen päätyttyä käyttää vakuusmaksua vuokralaiselle kuuluvien hoitamattoimien velvoitteiden kuittaamiseen.

X