Jätehuolto

Jätteiden keräys ja kuljetus on kallista. Jätelain tarkoituksena on vähentää jätteiden syntymistä ja saada käyttökelpoinen materiaali hyötykäyttöön. Asukkaat ovat tärkeä linkki tässä ketjussa. Jätehuoltokustannukset maksaa lopulta asukas vuokrassa, joten kannattaa harkita, mitä jätteisiinsä laittaa. Käyttökelpoisten tavaroiden kierrätys ja jätteiden tarkoituksenmukainen lajittelu on kaikkien yhteinen etu. Kiinteistön jätekatoksissa on lajittelusta kertovat opastetaulut.

Jäteastioiden ulkopuolelle ei saa jättää mitään jätteitä!

Metsäsairilan sivuilla on kätevä Lajittelun ABC, josta voit hakea lajitteluohjeet roskan nimellä.

Tutustu lajitteluohjeisiin: Kierrätys, jätelajikohtaiset lajitteluohjeet, Metsäsairila

X